:: Trading ::

Giao dịch

Câu trả lời nguy hiểm nhất chính là

"TÔI BIẾT RỒI"

I GOT IT

***

Chỉ có một điều chắc chắn là

"KHÔNG CÓ GÌ CHẮC CHẮN"

Trading-Mindset-Learn from ProTrader

Những yếu tốt cốt lõi trong giao dịch

  • phân tích thị trường

  • quản trị rủi ro

  • quản trị cảm xúc

  • kiên trì - kỷ luật - nhất quán

Hãy tự đánh giá bản thân và tìm ra điểm mạnh phù hợp với việc giao dịch; đó chính là lợi thế của bạn!